Galerija

2018 m. balandžio 13 d. mokslinė konferencija

„Biologinė terapija, imunoterapija ir mobilios aplikacijos alerginių ligų gydymui“

2017 m. liepos 8 d. renginys Palangoje

Tarptautinei Alergijos Dienai paminėti „SUVALDYK ALERGIJĄ“

Smagios akimirkos iš  Mokslinės konferencijos 2017 m. vasario 22 d.

„Padidėjusio jautrumo vaistams diagnostikos ir gydymo praktiniai aspektai“