Lietuvos alergijos ir astmos asociacija yra savarankiška, ne pelno siekianti organizacija, vienijanti Lietuvos visuomenės dalį, betarpiškai susijusią su alergijos problemomis – fizinius asmenis bei organizacijas, jungiančias vaikus (jų tėvus) ir suaugusiuosius, sergančius alerginėmis ligomis bei bronchine astma, gydytojus alergologus ir klinikinius imunologus, kitų specialybių gydytojus, alergologinių padalinių slaugytojas, dirbančiuosius alergijos diagnostikos ar farmacinių priemonių gamyboje.

Asociacija įsteigta norint padėti žmonėms, sergantiems alerginėmis ligomis kovoti su savo liga, kelti jų žinių lygį, keistis tarpusavyje ligos profilaktikos ir gydymo patirtimi, medikams artimiau pažinti savo ligonius, organizacijoms, aprūpinančioms gydymo priemonėmis, glaudžiau bendrauti su šių priemonių naudotojais.

Asociacija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu ir kitais įstatymais bei teisiniais norminiais aktais bei šiais įstatais.

Asociacijos tikslai – veikti bendromis ir sutelktomis pastangomis, panaudojant įvairius būdus bei priemones, gydant, šviečiant, tobulinant ir kitaip, savo veikloje spręsti esamas bei būsimas Lietuvos gyventojų alergijos , kaip visuomenės sveikatos sutrikimų, problemas.

Šiems tikslams įgyvendinti asociacija sieks:

  • suvienyti visus asmenis, besidominančius ir turinčius alergijos problemų Lietuvoje, sukurti bendradarbiavimo sistemą su grįžtamu ryšiu tarp visų visuomenės grupių;
  • palaikyti ryšius ir keistis darbo patirtimi su giminingomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje;
  • palaikyti ryšius su medicinos mokslo, klinikinėmis, farmacinėmis ir kitomis medicinos įstaigomis Lietuvoje ir užsienyje;
  • kad kiekvienas asociacijos narys išmanytų pagrindines alergijos sąvokas, Lietuvos gyventojams ir jam pačiam pavojingus alergenus, žinotų gydymo ir profilaktikos principus;
  • įgyvendinti, kad kiekvienas sergantysis turėtų astma bei alerginėmis ligomis sergančiojo pasą;
  • organizuoti tobulinimo renginius alergijos bei astmos klausimais ir aprūpinti reikiama literatūra bei kitomis priemonėmis ne tik asociacijos organizacijų narius;
  • įkurti nuolat veikiančią asociacijos komisiją svarbiausiems einamiems sergančiųjų reikalams spręsti;
  • užsiimti leidybine veikla;
  • dalyvauti, deleguojant savo atstovus, į organizuojamas paskaitas, seminarus ir praktinius užsiėmimus su medikais ir kitais specialistais bei visuomenės veikėjais įvairiais, ligoniams rūpimais klausimais;
  • organizuoti seminarus, susitikimus ir kitas priemones.